ประธาน กสทช. และ กสทช. ทำธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

วันที่ 20 เมษายน 2565 ศาสตราจรย์คลินิกพ.สถ บุญใขชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย พลอากาศโท ตร.ธพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. านกิจการกระจายเสียง ศาสตราจารย์ ตร.รงรอง รามสูต กสทช. นกิจกรโทรศน์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. านการส่งเสริมสิทธิสรีภาพของประชาชน และรองศาสตราจารย์ตร.ศุภัช ศุภชลาศัย กสทช. ด้นเศรษฐศาสตร์ ธีรับสนองพระบรมราชโองกรโปรกโปรกระหม่อมแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมกรกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ แลกิจกรโทรคมนาคมแห่งชาติ จากนั้น ประธาน กสทช. แล กสทช. ได้ทำพิธิถวายราชสักกระพระบมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปพระบทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเชมหาราช บรมนาถบตร และถวายสักการะพระบรมรูปจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้ภาณุรังสีสว่างวงศ์ รมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเช และพระรูปพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ทาง1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐก็ได้เข้าร่วมความแสดงความยินดีด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8106

ขอบคุณจาก https://www.facebook.com/1479.HelpLine/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *