สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต”มจร”

“น้องบุ๋มบิ๋ม” สาวพิการทางการพูดและเคลื่อนไหว อาศัยวิริยอุตสาหะเรียนจนจบป.ตรี รวมอยู่ด้วย ตั้งความหวังเรียนจนจบป.เอก บิดาบอกสนใจเรียนที่ “มจร” เพราะสนใจด้านพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2561 ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปี 2561 ของ มจร แบ่งเป็นบรรพชิต 2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทั้งหมด 4,921 รูป/คน

ในจำนวนนี้ผู้ที่จบการศึกษาคือ น.ส.วรางคณา เรืองน้อย หรือ “น้องบุ๋มบิ๋ม” อายุ 23 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ร่วมอยู่ด้วยนายมานิตย์ เรืองน้อย บิดาที่ทำหน้าที่เข็นรถเข็นเข้าร่วมในพิธีทุกขั้นตอน สร้างความชื่นชม ยินดี ให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม้ว่า “น้องบุ๋มบิ๋ม”

ในจำนวนนี้ผู้ที่จบการศึกษาคือ น.ส.วรางคณา เรืองน้อย หรือ “น้องบุ๋มบิ๋ม” อายุ 23 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ร่วมอยู่ด้วยนายมานิตย์ เรืองน้อย บิดาที่ทำหน้าที่เข็นรถเข็นเข้าร่วมในพิธีทุกขั้นตอน สร้างความชื่นชม ยินดี ให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม้ว่า “น้องบุ๋มบิ๋ม”

“เมื่อได้เรียนหนังสือน้องบุ๋มบิ๋มก็บอกกับตนว่าอยากจบปริญญาตรี และเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่จะเข้าเรียน น้องบุ๋มบิ๋มก็สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ จนในที่สุดก็สามารถสอบเข้าเรียนที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองได้ จนเรียนจบปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย 2.88 และตั้งแต่เรียนมายังไม่เคยสอบตกสักวิชาเดียว ตนภูมิใจในตัวลูกสาวมาก โดยหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว น้องบุ๋มบิ๋ม มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อ หากเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนจนจบปริญญาเอกด้วย ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าเรียนใน มจร. เพราะน้องบุ๋มบิ๋มมีความสนใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการเรียนใน มจร จะมีการสอนวิปัสสนากรรมฐานก่อนจบการศึกษาด้วย”

ขอบคุณ… http://www.banmuang.co.th/news/education/111454

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *