รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดกิจกรรม ALL Arts &Crafts ครั้งที่ 1 พื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น.นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการเปิดงาน ALL Arts&Crafts โดยมี นางสาวทัศนีย์ ยะจา ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) กล่าวต้อนรับ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ประธานศูนย์บริการคนพิการออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานร่วมพิธีเปิดที่ เชียงใหม่ศิลาดล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมพัฒนาชุมชน มีภารกิจส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการขับเคลื่อน สัมมาชีพชุมชน ให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข โดยเฉพาะในยามที่ประเทศประสบกับปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ อันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งไม่มีใครทราบว่าวิกฤติครั้งนี้จะจบลงเมื่อใดและจะจบลงอย่างไร การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะใช้เวลายาวนานแค่ไหน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติโควิดจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ADVERTISEMENT

การรวมตัวกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น เพื่อเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับแสดงผลงานหัตถกรรมของชุมชนในท้องถิ่น จัดเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานและการจำหน่ายสินค้าให้รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อฝึกอาชีพให้กับกลุ่มคนที่สนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระผมขอชื่นชมคณะทำงาน ALL Arts&Crafts ที่เป็นงานสำหรับทุกคน ทุกกลุ่ม ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการจัดงานใน

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ประธานศูนย์บริการคนพิการออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ อันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการบางแห่งต้องลดจำนวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนา ประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึงกลุ่มครอบครัวของบุคคลผู้พิการทุกประเภทด้วยเช่นเดียวกัน ศูนย์บริการคนพิการออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ และห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) จึงเห็นร่วมกันว่าควรจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคนภายใต้ความร่วมมือจากเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ได้แก่ OTOP ชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อเปิดพื้นที่นำเสนองานหัตถกรรมด้านต่างๆ การสาธิต และจัด Workshop โดยใช้ชื่องานว่า “ALLL Arts & Crafts” เครือข่ายกลุ่มต่างๆ ได้มีพื้นที่นำเสนอของดีในกลุ่มหรือชุมชน เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมถึงยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับและต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไปภายในงาน ALL Art&Crafts ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วยกลุ่มผู้พิการกิจกรรม 2 ส่วน คือ ผู้พิการกลุ่มออทิสติกและครอบครัว จะมีงานมัดย้อม และถักจากไหมย้อมสีธรรมชาติ ชุมชนที่มีงานหัตถกรรม และงานศิลปะแกะสลักไม้ จากกลุ่มแกะสลักบ้านกิ่วแลน้อย สานใบตาล สานหวาย ปักผ้า จากกลุ่มบ้านปงห้วยลาน การย้อมผ้าด้วยหินโมคลาน ทุบผ้าบนใบไม้ จากกลุ่มบ้านเชิงดอย ทอผ้ากะเหรี่ยงโปว้ บ้านน้ำดิบชมพู ลำพูน ทอผ้าและงานหัตถกรรมจากอีกหลายๆดอย รวมถึงอำเภอกัลปิยาณิวัฒนา โกโก้ดอย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จบถึงปลายน้ำ และน้ำตรีผลาพลัส ส่วนการ Workshop จากเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เชียงใหม่ศิลาดลเรียนปั้นแป้นหมุน เรียนวาดลวดลายบนช้างบิสกิต ส่วนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกๆ เดือน ซึ่งการจัดกิจกรรม คำนึงถึงการรักษาระยะห่างและมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1852935/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *