130 ปี แห่งการให้ สู่พลังเสริมสร้างชีวิตคู่คนไทยของโอสถสภา

“เต๊กเฮงหยู” หรือ “ความเจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น” คือแนวทางการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในดีเอ็นเอของโอสถสภา นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจจนมาถึงปัจจุบัน โอสถสภาดำเนินธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วยแนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” เน้นการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ 
    
ในปี 2554 โอสถสภาริเริ่มโครงการ “โอสถสภา เพื่อชีวิตที่ดี…ยิ่งกว่า” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในโอกาสครบรอบ 120 ปี และดำเนินการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง 
    
ต่อมาในปี 2560 ได้พัฒนาสู่โครงการ “พลังเพื่อก้าวต่อไป” หรือ “Life must go on” สนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 ด้วยการเสริมสร้างพลังกาย ฟื้นฟูร่างกายและพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างพลังใจ โดยการปรับสภาพบ้านให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว ทำให้มีความมั่นใจอีกครั้ง และเสริมสร้างพลังชีวิต ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม หรือจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้ผู้ที่มีทักษะแต่ขาดทุนทรัพย์ เช่น อาชีพปลูกถั่วงอก เพาะเห็ด สานกระเป๋า ขายอาหาร ตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นพลังให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ 

130 ปี แห่งการให้ สู่พลังเสริมสร้างชีวิตคู่คนไทยของโอสถสภา
130 ปี แห่งการให้ สู่พลังเสริมสร้างชีวิตคู่คนไทยของโอสถสภา

ปี 2562 ได้ต่อยอดสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการเพิ่มเติม มากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการเป็นพลังให้กับผู้ใช้แรงงานที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัว แต่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนพิการ ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวได้อีกครั้ง 
    
ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการฯ โอสถสภาได้สั่งสมองค์ความรู้ ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงได้ต่อยอดพัฒนาเสริมสร้างโมเดลใหม่ๆ ซึ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่คนพิการ ทั้งการรวมกลุ่ม พึ่งพากันและกัน การแลกเปลี่ยนความรู้และช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการทำการตลาด ส่งเสริมการขาย และช่วยสร้างแบรนด์ให้แก่สินค้าของคนพิการในโครงการฯ ได้แก่ สินค้าเกษตรปลอดภัยใช้ชื่อแบรนด์ ‘กินดี’ ส่วนงานจักสานใช้ชื่อแบรนด์ว่า ‘แฮนดี้’ และเฟอร์นิเจอร์งานไม้ใช้ชื่อแบรนด์ ‘อยู่ดี’ นอกจากนี้ คนพิการในโครงการยังเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ แบ่งปันโอกาสที่ตนเคยได้รับให้แก่คนอื่นๆ รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โดยคนพิการเพื่อคนพิการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่สมาชิกใหม่และผู้ที่สนใจ

130 ปี แห่งการให้ สู่พลังเสริมสร้างชีวิตคู่คนไทยของโอสถสภา
130 ปี แห่งการให้ สู่พลังเสริมสร้างชีวิตคู่คนไทยของโอสถสภา

ในปี 2564 โอสถสภาบรรลุตามเป้าหมายให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการรวม 130 คน เพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสที่ดำเนินธุรกิจครบรอบ 130 ปี นอกจากนี้ ยังได้สร้างเพจ กินดี อยู่ดี แฮนดี้ เพื่อขยายช่องทางการทำตลาดออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โอสถสภาภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนไทย ควบคู่ไปกับการเป็นพลังเคียงข้างคนไทยมาตลอด 130 ปี โอสถสภาจะยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นพลังเสริมสร้างชีวิตและเติบโตเคียงข้างสังคมไทยสืบต่อไป

130 ปี แห่งการให้ สู่พลังเสริมสร้างชีวิตคู่คนไทยของโอสถสภา
130 ปี แห่งการให้ สู่พลังเสริมสร้างชีวิตคู่คนไทยของโอสถสภา
130 ปี แห่งการให้ สู่พลังเสริมสร้างชีวิตคู่คนไทยของโอสถสภา

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/business/973248

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *