โอสถสภาเสริมสร้างพลังเพื่อก้าวต่อไปแก่คนพิการ 130 คน ในโอกาสครบรอบ 130 ปี

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โอสถสภา เปิดเผยว่า โอสถสภาได้ส่งมอบความช่วยเหลือแก่คนพิการครบเป้าหมาย 130 คนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสฉลองการดำเนินธุรกิจครบ 130 ปี

ด้วยปณิธาน “พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตให้กับคนไทย” โอสถสภาได้ริเริ่มโครงการ “พลังเพื่อก้าวต่อไป หรือ Life must go on” ขึ้นในปีพ.ศ. 2562 เพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่คนพิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการเป็นพลังให้ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำครอบครัว แต่อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยทำให้ต้องกลายเป็นคนพิการ ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวได้อีกครั้ง ด้วยการเสริมสร้างพลังกาย ฟื้นฟูร่างกายและพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างพลังใจ โดยการปรับสภาพบ้านให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว ทำให้มีความมั่นใจอีกครั้ง และเสริมสร้างพลังชีวิต ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม หรือจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้ผู้ที่มีทักษะแต่ขาดทุนทรัพย์ เช่น อาชีพปลูกถั่วงอก เพาะเห็ด สานกระเป๋า ขายอาหาร ตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นพลังให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ โดยในระหว่างปี 2562-2563 ได้ช่วยเหลือคนพิการรวม 64 คน

ในปีนี้ มีวิกฤติเศรษฐกิจมากมาย โอสถสภายังมุ่งสืบทอดเจตนารมย์ สนับสนุนอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยได้ช่วยเหลือคนพิการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 66 คน ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ทำให้ครบเป้าหมายการส่งมอบความช่วยเหลือแก่คนพิการจำนวน 130 คน ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีที่โอสถสภาครบรอบ 130 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการ รวมถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญและให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://www.pineapplenewsagency.com/th/c21875/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+130+%E0%B8%84%E0%B8%99+%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A+130+%E0%B8%9B%E0%B8%B5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *