สภากาชาดไทยให้เหล่ากาชาดจว.ช่วยผู้กระทบจากโควิด-น้ำท่วม พ่อเมืองกรุงเก่านำทีมดูแล คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

เมื่อ 17 กันยายน นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่าตามที่สภากาชาดไทยได้กำหนดนโยบายให้เหล่ากาชาดจังหวัดในฐานะกลไกของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคได้ระดมความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และสถานการณ์น้ำท่วมในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือเป็นผู้เจ็บป่วยพิการอยู่แล้วให้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลโดยให้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ด้วยซึ่งขณะนี้สภากาชาดไทยได้รับรายงานจากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม. ) กาชาดจังหวัดฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอบางบาล และอำเภอเสนา กว่า 50 ราย

โดยเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 กันยายน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนามทีม พม.พระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล ได้ ร่วมกิจกรรม “เรามีเรา” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจำนวน 20 ราย ที่ โดมเอนกประสงค์วัดสันติการาม (สีคต) ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ตำบลพระขาวจำนวน 5 ราย

จากนั้น คณะ ได้เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา เพื่อร่วมกับ นายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจำนวน 20 ราย พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ตำบลบ้านแพน บ้านโพธิ์ ตำบลรางจระเข้ และตำบลลาดงา จำนวน 5 ราย
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมทั้งติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเครื่องอุปโภค -บริโภค ที่นำมามอบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ และกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ นางสาวศรวรรณ ศิริสุนทริทร์ (ป้าเช็ง) บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 7 ลิตร 8 เครื่อง และนายจาตุรนต์ นางจิราภา ฉายแสง บริจาคอุปกรณ์ตรวจโควิด Antigen Ripid Test Kit 2 กล่อง (40 ชิ้น) ถวายผ่านพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำไปมอบให้กับ โรงพยาบาลเสนา 4 เครื่อง อำเภอบางบาล 2 เครื่อง และอำเภอบ้านแพรก 2 เครื่อง Antigen Ripid Test Kit 1 กล่อง (20 ชิ้น) เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจ หรือผู้ที่ต้องการออกซิเจน เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2944018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *