พม. แจงมาตรการช่วยเหลือคนพิการ ช่วงวิกฤตโควิต-19 ต่อกสม.

พม. รายงานมาตรการช่วยเหลือคนพิการ ช่วงวิกฤตโควิต-19 ต่อกสม.
เดินหน้ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านโรงพยาบาล-ศูนย์พักคอยเพื่อคนพิการต่อเนื่อง รวมผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 800 ราย

วันนี้(14ก.ย.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) นำโดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมรับฟังข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในทุกมิติ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64 ในหัวข้อ “ผลกระทบโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบาง และมาตรการช่วยเหลือของรัฐ” และรับฟังข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์นำไปประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

ทั้งนี้ได้มีการสรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับคนพิการ รวมถึงศูนย์พักคอย เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อ รวมถึงคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมที่ทำการรักษารวม 759 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564)

ประกอบด้วย 3 แห่งหลักๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง รองรับคนพิการและครอบครัว รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อโควิด–19 ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 641 รายโรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง รองรับเด็กพิการสติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และบกพร่องการเรียนรู้ อายุระหว่าง 2-13 ปี และสมาชิกในครอบครัวอายุไม่เกิน 60 ปี กลุ่มสีเขียว ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 68 ราย รวมถึงศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation for the Blind : CIB) สำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 พิการทางสายตา รองรับผู้ป่วยพิการทางสายตา ที่มีอาการระยะเริ่มต้นในระดับสีเขียว สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 71 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 50 ราย

ขอขอบคุณข่าวจาก https://mgronline.com/politics/detail/9640000091258

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *