จังหวัดตรัง เชิญชวนผู้สนใจสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ว่า ได้ดำเนินการคัดเลือกคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” สร้างเสริมคนดี มีคุณธรรมในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญโลก” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดยกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เสด็จไปทรงเป็นประธาน

ในการนี้ จังหวัดตรังจึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรในสังกัดของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด ได้แก่ ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ ในเว็บไซต์ www.trang.go.th

 

ขอบคุณ… https://goo.gl/FUqkLY

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *