ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับคำขอการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับคำขอการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

นางสุจิตรา อินดนตรี ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้และดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์การที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม รถสามล้อโยก รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า ดังนั้น ผู้ที่ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย จึงนับว่ามีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับในปี 2561 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้จัดสรรค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัย 140 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ที่จะขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ แล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี

โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอตาคลี สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอลาดยาว และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอหนองบัว

 

ขอบคุณ… https://goo.gl/okuW59

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *