โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เชิญชวนผู้พิการเข้ารับการตรวจประเมินความพิการและขึ้นทะเบียนคนพิการ

โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เชิญชวนผู้พิการเข้ารับการตรวจประเมินความพิการและขึ้นทะเบียนคนพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลตะกั่วป่า กล่าวว่า โรงพยาบาลตะกั่วป่า ได้จัดทำโครงการตรวจประเมินความพิการ จดทะเบียนคนพิการ และบริการสังคมในชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการจดทะเบียนคนพิการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนคนพิการนำหลักฐานประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) อย่างละ 1 ฉบับ และรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เข้ารับการตรวจประเมินและจดทะเบียนคนพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม (ห้อง 24) โรงพยาบาลตะกั่วป่า โทร.0-7658-4298

สำหรับคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะได้รับสมุดประตัวคนพิการเพื่อนำไปแสดงตัวในการขอรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านต่าง ๆ รวมถึงการรับคำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ได้แก่ บริการทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขความพิการ หรือปรับสภาพความพิการ กายอุปกรณ์ เครื่องช่วยต่าง ๆ และคำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ , บริการทางการศึกษา การเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด , บริการทางอาชีพ จัดฝึกอาชีพและแนะนำการประกอบอาชีพ และให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ , บริการทางสังคม ให้คำแนะปรึกษา บริการช่วยเหลือเด็กพิการ และครอบครัวคนพิการที่ฐานะยากจน และประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสภาพความพิการมาก ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และมีฐานะยากจน

 

ขอบคุณ… https://goo.gl/RkxUp5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *