รพ.สต.บ้านกกจำปา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

รพ.สต.บ้านกกจำปา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกกจำปาได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ เพศชายอายุ 86 ปี บ้านกกจำปาป่วยโรคความดันโลหิตสูงและไตวายระยะที่ 4 วันนี้ไปเยี่ยมบ้านพบผู้ป่วยมีอาการมีไข้สูงหนาวสั่น หายใจหอบ อาเจียน เท้าด้านซ้ายปวดบวมแดง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย= 40 องศา ,ความดันโลหิต = 150/96 mmhg, หายใจ = 28 ครั้งต่อนาที,ชีพจร = 98 ครั้งต่อนาที อยู่บ้านกับภรรยา 2 คน เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจรักษาเบื้องต้น เช็ดตัวลดไข้และให้ทานยาลดไข้ จนไข้ลดลง จึงได้ติดต่อญาติให้นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเพื่อรับการรักษาต่อไป

จากนั้น เยี่ยมบ้านสูงอายุ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านโป่งชี หมู่ที่ 9 ป่วยโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง และความดันโลหิตสูง ADL= 15 คะแนน มีแผลเรื้องรังที่เท้าด้านซ้าย ทำให้ไม่สามารถเดินได้ แผลแห้งดีภรรยาทำแผลให้วันละ 1 ครั้ง ส่วนแผลกดทับที่ก้นกบหายแล้ว ติดตามการทำกายภาพและทบทวนการทานยา ผู้ป่วยสามมารถทายาได้ครบถูกต้อง สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ต่อด้วยเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพศชายอายุ 67 ปี บ้านกกจำปา หมู่ที่ 4 ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและมีภาวะไตวายระยะสุดท้าย ต้องล้างไตผ่านทางหน้าท้องที่บ้านวันละ 4 ครั้ง ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ มีภรรยาเป็นคนเปลี่ยนน้ำยาล้างไตให้ มีแผลที่หน้าท้องทำแผลวันละ 1 ครั้ง แผลแห้งสะอาดดีไม่มีภาวะติดเชื้อ ตรวจสอบการเก็บน้ำยาล้างไตสามมารถเก็บได้อยู่ถูกวิธี ห้องเปลี่ยนน้ำยาสะอาดจัดได้เป็นระเบียบ ตรวจวัดสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติและได้ประสานให้ผู้นำชุมชนและ อสม. ช่วยกันดูแลตามกิจกรรมโครงการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน”

โดยอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า “คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น…เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า…งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน…ฉะนั้น…แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น…แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ขอบคุณ… https://goo.gl/uRmSAN

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *