จ.แม่ฮ่องสอน มอบเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการ มีอาชีพเลี้ยงตนเอง มีรายได้ที่มั่นคง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผูว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเงินแก่ผู้กู้ยืมเงินคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 50 ราย เป็น 3,500,000บาท ตามมติคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564

โดยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในวันนี้ ได้จัดทำสัญญารับเงินรายละ 40,000 – 120,000 บาท แบ่งเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรม ค้าขาย งานช่างบริการ การชำระคืนไม่เกิน 60 งวด (5 ปี) และไม่มีดอกเบี้ย นอกจากนี้ มีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน (ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19) จำนวน 6 ราย เป็นเงินรวม 60,000 บาท
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวให้โอวาท ให้กำลังใจคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับเงินกู้ยืมสนับสนุนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด และมีความสามารถ ให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ หากมีปัญหาติดขัดในการประกอบอาชีพสามารถที่จะร้องขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพได้

แหล่งที่มา: เชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1610003/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *