เร่งผลักดันให้คนพิการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันคนพิการมีงานทำแล้วกว่า 7 แสนคนทั่วประเทศ

logomain

 

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กล่าวถึงความคืบหน้าการจ้างงานคนพิการว่า นโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จึงได้เร่งนโนบายดังกล่าวต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคนพิการทั่วประเทศที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีจำนวนกว่า 2 ล้านคน ซึ่งเป็นคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานกว่า 8 แสนคน โดยคาดว่าเป็นคนพิการที่มีงานทำประมาณการอยู่ที่ 741,307 คน เเบ่งเป็นแรงงานนอกระบบ หรือาชีพอิสระ และแรงงานในระบบตามมาตรา 33 และมาตรา 35 การจ้างงานคนพิการ

 

ทั้งนี้ จะมีคนพิการบางส่วน ที่มีความพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 53,763 คน  และเป็นคนพิการที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  4,846 คน ทั้งนี้กรมได้ส่งเสริมผู้พิการที่ไม่มีงานทำโดยมีกองทุนคนพิการ ให้ผู้พิการกู้ยืมไปประกอบอาชีพอิสระได้ รวมถึงมีเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรมา ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการรวมกลุ่มกันไม่เกิน 15 คน วงเงินกลุ่มละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และล่าสุดหลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการกว่า 8 แห่งทั่วประเทศ จะเปิดให้คนพิการที่สนใจมาฝึกอบรมอาชีพแบบไป-กลับ อาทิหลักสูตร ซ่อมไฟฟ้า นวดแผนไทย ทำขนม เป็นต้น ซึ่งอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันจริง

 

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ร่วมเร่งผลักดันให้คนพิการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการผลักดันสิ่งอำนวยความสะอาดในสถานที่ทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210224105101387

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *