‘ก.ล.ต.’ จับมือ ‘สวส.’ และอีก 16 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน ‘วิสาหกิจเพื่อสังคม’

 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก 16 แห่ง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

นางสาวรื่นวดี กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลการระดมทุนในตลาดทุนไทย เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคม และตระหนักดีว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความต้องการระดมทุนจากบุคคลในชุมชนหรือประชาชน ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการที่มุ่งหวังแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ก.ล.ต. จะดำเนินการด้านการให้คำปรึกษา และส่งเสริมให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่อยู่ในรูปแบบของบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน รวมทั้งสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมร่วมกัน ในปัจจุบันมีวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนสำเร็จแล้วทั้งสิ้น 3 ราย มูลค่าการระดมทุนรวม 130 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ การทำข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สวส. และหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอีก 17 หน่วยงาน ได้แก่ 1.ก.ล.ต. 2.กระทรวงพาณิชย์ 3.กระทรวงมหาดไทย 4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 6.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 8.ธนาคารออมสิน 9.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 10.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 11.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 12.บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 13.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 14.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (องค์การมหาชน) 15.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 16.สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ 17.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.matichon.co.th/economy/news_2598546

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *