มาแล้ว! เบี้ย “คนชรา-คนพิการ” รอบ มี.ค.หลังมีดรามาเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ

 

มาแล้ว เบี้ย “คนชรา-คนพิการ” รอบใหม่ 10 มี.ค. หลังมีดรามาเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเงินจ่ายเพิ่มเติม “คนชรา” 1.9 พันราย วงเงิน 1 ล้านบาทเศษ หลังจ่ายไปแล้วสองงวดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท และเบี้ยคนพิการ เพิ่มเติม 1.7 ล้านราย วงเงิน กว่า 1.6 พันล้านบาท

 

วานนี้ ( 25 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือสองฉบับ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป “เบี้ยคนชราและคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 มีนาคม 2564

 

เป็นรายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (มีนาคม) จำนวน 1,785,160 ราย วงเงิน 1,672,286,600 บาท และ รายโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (มีนาคม) จำนวน 1,901 ราย วงเงิน 1,140,600 บาท

 

ทั้ง 2 ฉบับ กรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ อปท.จะเป็นหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้จ่ายเบี้ยทั้ง 2 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท. พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

 

ก่อนหน้านั้น สถ.จัดสรรเงินก้อนนี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 เป็นเบี้ยคนชรา งวดที่ 2 ( ม.ค.- มี.ค. 2564) วงเงิน 16,393,225,800 บาท และเป็นเบี้ยคนพิการ งวดที่ 2 (ม.ค.- มี.ค. 2564) วงเงิน 2,888,747,600 บาท

 

สำหรับเงินที่จัดสรรทั้ง 2 โครงการ เป็นการจัดสรรครั้งแรก ภายหลังเกิดข่าว อปท.และกรมบัญชีกลาง เรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนรวมดอกเบี้ย ซ้ำซ้อนกับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินบำนาญพิเศษ

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/politics/detail/9640000018966

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *