สคพ. พระประแดง จับมือศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) นำสินค้าจำหน่าย ณ กรมศุลากร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกระเป๋าถือ

 

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์​ โดยกลุ่มงานอาชีวบำบัด ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ในการนำผลิตภัณฑ์สินค้าตะกร้าสานและกระเป๋าสานมาจำหน่าย ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร กรมศุลกากร​ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการที่สร้างสรรค์ชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำไปสู่การมีรายได้สำหรับคนพิการต่อไป

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

 

อาจเป็นรูปภาพของ กระเป๋าถือ

 

 

ขอขอบคุณ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 57 total views,  1 views today