สนามบินดอนเมือง จัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนพิการเข้าถึงบริการได้ตามมาตรฐาน

 

สนามบินดอนเมือง เปิดให้ทีมคนพิการลงพื้นที่ดูงาน และให้ข้อเสนอแนะแก้ปัญหาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงบริการ ของสนามบิน เพื่อจัดบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน

 

น.ท.รณกร เฉลิมแสนยากร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานที่สาธารณะ โดยมี นางสาว สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวแนะนำโครงการ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการประเมินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะสำหรับคนพิการ

 

โดยจัดทำเป็นแบบรายการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Checklist) พร้อมลงพื้นที่ดูงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะสำหรับปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ทีมคนพิการได้เห็นภาพกระบวนขาเข้า ขาออกในการเดินทางมาใช้บริการได้อย่างเข้าถึง ถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้บริการสำหรับคนพิการ

 

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ประธานทูตอารยสถาปัตย์ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล, ประธานคณะติดตามการทำงานระบบราง ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้, ผู้จัดการโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทั้งมวลภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้, ผู้แทนคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ,ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน, เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย, เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง กทม., เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/business/detail/9640000018515

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *