พม. เชิญร่วมบริจาคออนไลน์ “โครงการคนไทยใจบุญ”

พม. เชิญร่วมบริจาคออนไลน์ "โครงการคนไทยใจบุญ"

 

พม. เชิญร่วมบริจาคออนไลน์ “โครงการคนไทยใจบุญ” ผ่านเว็บไซต์ http://donation.makroclick.com/th

 

วานนี้ (23 ก.พ. 64) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการ “คนไทยใจบุญ” ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ จำนวน 20 แห่ง สังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี ด้วยการบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://donation.makroclick.com/th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของการดำเนินโครงการฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้บริจาค จำนวน 121 ราย และสิ่งของบริจาคคิดเป็นมูลค่า 244,493 บาท

 

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า โครงการ “คนไทยใจบุญ” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความห่วงใยกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เนื่องจากความยากลำบากในการบริจาค ทำให้จำนวนผู้บริจาคและปริมาณการบริจาคลดลง ดังนั้น โครงการ “คนไทยใจบุญ” จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้รับบริจาคกลุ่มเปราะบางที่สะดวกผ่านช่องทางการบริจาคออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการบริจาค ดังนี้

 

1) เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://donation.makroclick.com/th  

2) เลือกหมวดหมู่การบริจาค

3) เลือกสถานสงเคราะห์สังกัดกระทรวง พม. หรือมูลนิธิที่ต้องการบริจาค

4) ชำระเงินออนไลน์

5) จัดสินค้าเตรียมส่ง

6) โทรแจ้งวันเวลาส่งสินค้า

7) จัดส่งสินค้า

8) สินค้าส่งถึงผู้รับ (สถานสงเคราะห์สังกัดกระทรวง พม. หรือมูลนิธิ)

9) พิธีส่งมอบ และ

10) ส่งหนังสือขอบคุณและใบเสร็จทางไปรษณีย์

 

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ในอนาคต  มีการวางแนวทางการขยายผลต่อยอดโครงการฯ โดยได้วางเป้าหมายความร่วมมือในการยกระดับและพัฒนาการบริจาคสิ่งของ ผ่านระบบ Online Platform  การเพิ่มโอกาสในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ และการขยายสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวง พม. ที่รับบริจาคให้เพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อกลุ่มเป้าหมายผ่าน โครงการ “คนไทยใจบุญ” ด้วยการบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://donation.makroclick.com/th  ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/459232

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *