“จุติ” สั่งการ พม. ลุยช่วยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เข้าถึงสิทธิ “เราชนะ” ผนึกเครือข่ายลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้าน

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีโครงการเราชนะ สนับสนุนเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน กระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการเราชนะ โดยกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. หรือจุดบริการเคลื่อนที่ ได้ถึงวันที่ 5 มีนาคมนี้

 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย สำนักงาน พมจ. ทีม One Home จังหวัด และ อพม.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และธนาคาร ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กลุ่มเปราะบาง ผู้ที่อยู่ภาวะยากลำบาก และมีข้อจำกัดในการเดินทางไปลงทะเบียน สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ซึ่งกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวก และประเมินสภาพครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงสิทธิตามโครงการฯ

 

นายจุติ กล่าวว่า กรทรวง พม. ยังให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการ พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหา รวมทั้งมีศูนย์บริการคนพิการที่มีอยู่ในทุกจังหวัด เพื่อช่วยเหลือคนพิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตามเงื่อนไขโครงการเราชนะ

 

หากประชาชน มีข้อสงสัย เกี่ยวกับโครงการเราชนะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
02-111 -1144 ตลอด 24 ชั่วโมง และหากต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น เป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง สามารถให้ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวติดต่อไปยัง สำนักงาน พมจ. ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.matichon.co.th/publicize/news_2592171

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *