พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกการขายสินค้าออนไลน์ สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้พิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกการขายสินค้าออนไลน์ สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้พิการ

 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และนางสาวรุ่งรัศมี ธนาอมรสิริ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาการขายสินค้าออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 20 คน

 

โดยมีนางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดฝึกอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับในพื้นที่และรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบกิจการและ SMEs ในพื้นที่สู่การจ้างงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทำ และการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนสังคมให้การยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยดำเนินการฝึกในระหว่างวันที่ 13-14, 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.ryt9.com/s/prg/3199488

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *