มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 540,000 บาท

 

วานนี้ (9 ก.พ. 64) ที่อาคารดลเดช – นฤมล พัฒนรัฐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา 2563 นี้ โดยมอบให้นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 108 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท โดยมีนางรอฮานา แก้วสุข ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และผู้ปกครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วม

 

นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา 2563 นี้ โดยมูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าว ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาส โดยทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการประเภทต่าง ๆ  ประกอบด้วยบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 6 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 35 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จำนวน 39 คน บุคคลออทิสติก จำนวน 20 คน และบุคคลพิการซ้อน จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 108 คน

 

“ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นเด็กที่รับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา จำนวน 53 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา (หน่วยบริการอำเภอต่าง ๆ 8 อำเภอ) จำนวน 36 คน นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก จำนวน 2 คนและนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 17 คน”

 

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ทางศูนย์ฯและผู้ปกครองเด็ก พร้อมนำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพอื่นตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลต่อไป

 

หลังเสร็จพิธีมอบทุนดังกล่าว นายธีรุฒน์ ศุภรวิบูลผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม  ให้กับผู้รับทุนการศึกษาทุกท่าน ว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ ได้แสดงความดีใจ กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลาน ที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานของทนควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ยังได้ให้กำลังใจทุกคน ให้มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

นายมะสุกรี ตายะกาเร็ง ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณว่า ในนามผู้รับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำจังหวัดยะลา ชาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ที่ได้รับประทานทุนในครั้งนี้ เป็นการแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง

 

“ข้าพระพุทธเจ้า สำนึกในพระกรุณาธิคุณ และสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อม และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210209152855894

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *