จ.ชัยนาท ประชุมร่วมหารือและระดมความคิดเห็นเตรียมความพร้อมจัดทำ “โครงการบ้านในดวงใจเพื่อผู้สูงวัยชัยนาท”

logomain

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมหารือและระดมความคิดเห็นเตรียมความพร้อมจัดทำ “โครงการบ้านในดวงใจเพื่อผู้สูงวัยชัยนาท” เพื่อหารือและการเสนอความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาคประชาชน เพื่อเป็นฐานในการจัดทำ “โครงการบ้านในดวงใจเพื่อผู้สูงวัยชัยนาท” แบบบูรณาการและกำหนดภารกิจ/การจัดหาแหล่งงบประมาณของแต่ละภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ แบบบูรณาการ เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็น 1 ในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีบ้าน “ในดวงใจ” ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ครอบคลุมในพื้นที่ของหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ของจังหวัดชัยนาท

 

นางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ระบุว่า จากการสำรวจข้อมูลตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสำรวจพบความยากจน (จากข้อมูล จปฐ.และTPmap) ระบุว่าประชาชนในจังหวัดชัยนาทมีจำนวนคนยากจน กว่า 2,000 คน และจากการการลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือทั้งกรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ไม่มีที่ทำกินฯลฯ ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนและมีความต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ดังนั้นหากโครงการ “บ้านในดวงใจฯ” สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม จะสามารถเติมเต็มการแก้ไขปัญหาแก่ผู้สูงอายุ จากสภาพปัญหาจริงของความยากลำบากของครัวเรือนยากจน การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน และระบบกลไกของการทำงานแบบบูรณาการในการแก้ปัญหาของจังหวัดชัยนาทให้เป็นรูปธรรมที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201215163605658

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *