พก. จับมือ ปปร.24 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งและโอกาสในการเมืองของคนพิการ”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

 

วันนี้ (14 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) บ้านรัชดาภิเษก ของสถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งและโอกาสในการเมืองของคนพิการ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายคนพิการต่อนวัตกรรมที่ทางกลุ่มได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วยสื่อวีดิทัศน์คู่มือประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับคนพิการ คู่มือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของคนพิการ โดยอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าวได้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิ์เลือกตั้งของคนพิการ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง การเลือกตั้งล่วงหน้า และการใช้สิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์เลือกในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และหลังจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่สอดคล้องหลักการที่ได้มีการรับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันเป็นภาคีสมาชิกและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบสื่อวีดิทัศน์คู่มือประชาชนชุดการเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับคนพิการ และคู่มือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่ผู้แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นักศึกษา ปปร.24 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องกรุงธน ชั้น 3 โรงแรมเดอะ รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม

 

 

ขอขอบคุณ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *