จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 เพื่อตระหนักในความสำคัญของคนพิการ

logomain

 

นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม ศกนี้ ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ตามประเด็นการจัดงานหลัก คือ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วัตถุประสงค์ เพื่อตระหนักในความสำคัญของคนพิการ ให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเพื่อให้คนพิการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

 

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป อาทิ การเสวนาความเท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข การแสดงดนตรี และความสามารถพิเศษของคนพิการ การมอบเกียรติบัตรคนพิการต้นแบบ การมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการตัวอย่าง การจับฉลากมอบของรางวัลให้แก่คนพิการ ตลาดนัดคนพิการ การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การเลี้ยงอาหารแก่คนพิการ การบริการให้คำปรึกษางานด้านคนพิการ จดทะเบียนคนพิการ ต่อบัตรคนพิการ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ

 

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันคนพิการสากล” เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบ ที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรม เป้าหมายเพื่อสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการ และระดมการสนับสนุนแก่คนพิการ เพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ

 

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201214163119289

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *