ผู้ว่าฯ ภูเก็ตพร้อมคณะสงฆ์ลงพื้นที่กะทู้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นอำเภอกะทู้เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ “ธรรมะรักษาใจเยี่ยมคนไข้ให้กำลังใจคนป่วยจังหวัดภูเก็ต”

 

นายณรงค์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวนมากที่อยู่ในสภาวะยากลำบากส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาเรื่องครอบครัวที่มีภาระต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพทำให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสารอาหารแห้งของใช้ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จึงวางแผนหาแนวทางช่วยเหลือโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต จากการที่วัดมีสิ่งของที่ได้รับจากการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานเป็นประจำทุกวัน และในวันสำคัญต่างๆ ซึ่งในบางครั้งมีปริมาณมากเกินความต้องการของวัด ทำให้ของหมดอายุหรือไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ แม้ว่าทางวัดได้มีการส่งต่อสิ่งของเหล่านั้นไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในละแวกใกล้เคียงบ้างแล้ว แต่ยังมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะยากลำบากจำนวนมาก

 

จากการลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านแล้วพบว่า มีความต้องการสิ่งของเหล่านี้มาใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าภาระใช้จ่ายในแต่ละวันและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับครอบครัว

 

 

 

นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ยังเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจำวัน เช่น การไหว้พระสวดมนต์การทำบุญตักบาตร เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการไม่สามารถออกมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดได้ โดยจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำกิจกรรมศาสนสงเคราะห์ด้วยการออกเยี่ยม และรับบิณฑบาตจากที่บ้านของผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ พร้อมด้วยญาติโยมเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรและที่สำคัญนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการนำหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีสติและกำลังใจก้าวพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 

การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สิ่งของทำบุญจากวัดได้กระจายไปสู่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะยากลำบากทุกพื้นที่ในชุมชนต่างๆของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อช่วยครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครองชีพ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการที่ด้อยโอกาสไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนได้ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ (วัด) และเครือข่ายอาสาสมัคร

 

สำหรับวันนี้ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในเขตอำเภอกะทู้ จำนวน 4 ราย พร้อมมอบส่งอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตพร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยทุกราย ซึ่งผู้ป่วยทุกคนต่างดีใจที่หน่วยงานภาครัฐและคณะสงฆ์ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://siangtai.com/2020/11/13/ผู้ว่าฯ-ภูเก็ตพร้อมคณะส/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *