โรงพยาบาลตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day) เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ส้วมสาธารณะที่ “สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย”

logomain

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมบัติ ธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง นำทีมเจ้าหน้าที่ รณรงค์ ทำความสะอาดส้วมภายในโรงพยาบาลตรัง เพื่อเปิดการรณรงค์เป็นต้นแบบ โดยองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day) ซึ่งทั่วโลกจะรณรงค์สร้างสุขอนามัยที่ดีในการใช้ห้องส้วม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องส้วม

 

สำหรับปีนี้กำหนดหัวข้อรณรงค์ คือ “ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน ” THE NEW NORMAL PUBLIC TOILET FOR ALL เน้นเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ส้วมสาธารณะที่ “ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ” รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และ ต้องมีจำนวนที่เพียงพอสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ รวมถึงจัดให้มีส้วมที่เหมาะสม ทุกคนสามารถใช้บริการได้ง่าย และความปลอดภัย ไม่อยู่ในจุดที่ลับตา แสงสว่างเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วนชายหญิง สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201118160058531

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *