จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย” เพื่อฟื้นฟูสภาพทางจิตใจด้วยพุทธวิธีแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย” เพื่อฟื้นฟูสภาพทางจิตใจด้วยพุทธวิธีแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          

วานนี้ (13 พ.ย. 63) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นอำเภอกะทู้ เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ “ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย” จังหวัดภูเก็ต

 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวนมากที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาเรื่องครอบครัวที่มีภาระต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ทำให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จึงวางแผนหาแนวทางช่วยเหลือ โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต

 

จากการที่วัดมีสิ่งของที่ได้รับจากการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานเป็นประจำทุกวัน และในวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้งมีปริมาณมากเกินความต้องการของวัด ทำให้ของหมดอายุ หรือไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ แม้ว่าทางวัดได้มีการส่งต่อสิ่งของเหล่านั้นไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในละแวกใกล้เคียงบ้างแล้ว แต่ยังมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะยากลำบากจำนวนมาก จากการลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านแล้ว พบว่ามีความต้องการสิ่งของเหล่านี้มาใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อลดค่าภาระใช้จ่ายในแต่ละวัน และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับครอบครัว

 

นอกจากนี้ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ยังเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจำวัน เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การทำบุญตักบาตร เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ไม่สามารถออกมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดได้ โดยจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำกิจกรรมศาสนสงเคราะห์ด้วยการออกเยี่ยมและรับบิณฑบาตจากที่บ้านของผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ พร้อมด้วยญาติโยม เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสทำบุญ ตักบาตร และที่สำคัญนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการนำหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีสติและกำลังใจ ก้าวพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 

การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สิ่งของทำบุญจากวัด ได้กระจายไปสู่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะยากลำบากทุกพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อช่วยครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครองชีพ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการที่ด้อยโอกาส ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ (วัด) และเครือข่ายอาสาสมัคร

 

สำหรับวันนี้ ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในเขตอำเภอกะทู้ จำนวน 4 ราย พร้อมมอบส่งอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยทุกราย ซึ่งผู้ป่วยทุกคนต่างดีใจที่หน่วยงานภาครัฐ และคณะสงฆ์ ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.facebook.com/prphuket2018/posts/687738241924858

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *