ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”

ข่าวผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 คนพิการ  ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้ันระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดงานวันคนพิการครั้งแรก เมื่อปี 2506 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถ ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ด้านการป้องกันความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และนวัตกรรมที่ช่วยเสริมการพัฒนาคนพิการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการด้านวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับคนพิการ การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One stop service ให้บริการตรวจประเมินความพิการ โดยแพทย์เฉพาะทาง แล้วนำไปจดทะเบียนคนพิการ และติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดตลาดนัดแรงงานคนพิการ การประกวดร้องเพลง การอบรมอาชีพระยะสั้น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ของสัญลักษณ์ของคนพิการ

 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการ และประชาชน วันละ 5,000 ชุดด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  https://news.ch7.com/detail/448285

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *