พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานมหกรรมชุมชนคนภาคกลางและตะวันตก เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคกลางและตะวันตก ประจำปี 2563 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

 

เมื่อวันที่ (19 ต.ค. 63) มีพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรกของโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนางทามา ขุนณรงค์ เลขที่ 34 หมู่ 4 ตำบลห้วยขมิ้น โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธียกเสาเอก และมอบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในการทำงานมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสุพรรณบุรีให้ดีขึ้น มีอาหารดี มีที่อยู่อาศัย มีอนามัยถ้วนทั่ว รายได้ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือส่วนรวม และต้องการให้โครงการบ้านมั่นคงชนบทครอบคลุมทั้งหวัดสุพรรณบุรี

 

ตำบลห้วยขมิ้น มีประชากร 3 ,079 ครัวเรือน จำนวน 9,337 คนมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม บ้านก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง แต่ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ตามแนวทางการทำงานของโครงการบ้านมั่นคงชนบท ภายใต้การสนับสนุนของ พอช. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่นอบต.ห้วยขมิ้น สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติพุเตยและ นิคมสร้างตนเองกระเสียว โดยจัดประชุมผู้เดือดร้อนเพื่อร่วมกันคิด จัดทำข้อมูลผู้เดือดร้อน ออกแบบการปรับปรุงบ้าน นำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากพอช. เป็นเงิน 7,876,031 บาท เพื่อแก้ไขและพัฒนาที่อยู่อาศัย ราษฎรตำบลห้วยขมิ้นจำนวน 269 ครัวเรือน

 

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201019162737379

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *