สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดอบรมทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 และผู้ที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพได้

logomain

 

ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ได้จัดโครงการเปิดสูตรสร้างอาชีพ หลักสูตรนักชงมืออาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม และ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยหน่วยธุรกิจ เนสท์เล่โพรเฟสชันนัล กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 โดยมี ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 26 คน

 

น.ส.ชญานิษฐ์ บุตรชารี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มีหน้าที่หลักด้านการส่งเสริมศักยภาพ พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ที่เป็นแรงงานใหม่ แรงงานในตลาด ผู้ว่างงาน ผู้มีอาชีพอิสระ รวมถึงการอบรมพัฒนาแรงงานสตรี เยาวชน คนพิการ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านแรงงาน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดฝึกอบรมอาชีพทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก็มีการจัดโครงการเปิดสูตรสร้างอาชีพที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีงานทำ และนักศึกษาจบใหม่ ได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ เพื่อให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้

 

นายชานนท์ โนนศรีชัย ผู้จัดการเขตการขาย จ.มหาสารคาม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดการฝึกอบรมนักชงมืออาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 สามารถนำไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยมีการให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ เทคนิคการตักผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ การชง เมนูร้อน-เย็น ,การบริหารจัดการร้าน การคิดต้นทุน กำไร จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ซึ่งอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากสนใจเริ่มต้นธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ทางบริษัทฯ ก็มีทีมงานให้คำแนะนำ

 

ด้านนางเดือนเพ็ญ บุญเสริม ผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยทำงานนวดแผนไทย อยู่ต่างประเทศแต่จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้สถานประกอบการปิดตัวลง นายจ้างได้ส่งตัวกลับบ้าน จึงว่างงานมากว่า 6 เดือนแล้ว ทราบว่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักชงมืออาชีพ จึงเข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้ไปต่อยอด ประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในช่วงนี้ พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโครงการดีๆ เพื่อให้ผู้ว่างงานมีทักษะอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201019133109230

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *