คณะสงฆ์ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีพระบัญชามอบให้พระครูอภิรมศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดราษฏร์บรรจง เจ้าคณะตำบลลำตาเสา ได้ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นางสาวกรรณิกา เฉลยจิตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความสังคมของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ราย

 

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและการเยี่ยมบ้านนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน รวมไปถึงผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จึงทรงพระดำริให้คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีพระเมตตาให้พระครูอภิรมศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดราษฏร์บรรจง เจ้าคณะตำบลลำตาเสา ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200924212656146

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *