เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่ อ.หนองหิน มอบบ้านแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย

logomain

 

เมื่อวันที่ (23 ก.ย. 63) ณ บ้านสวนห้อม ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้มีรายได้น้อย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเลยนายอำเภอหนองหิน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ นายสุพรรณ แก้วโวหาร และครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้โชคดีได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มั่นคงและเหมาะแก่การดำรงชีวิต

 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่ เหล่าชาดจังหวัดเลย ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างบ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงเหมาะสมในการดำรงชีวิต และอุทิศตนช่วยเหลือกิจการ งานสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเลยดังที่เห็นได้จากการให้การสนับสนุนบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ต้องขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายอำเภอหนองหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองหินที่ 16 จิตอาสา ผู้มีจิตศรัทธา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ที่ทำให้การก่อสร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการจรรโลง ให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นเช่นในอดีตที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันเสมอมา

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200923174315752

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *