ผู้ว่าฯ ชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

logomain

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ

 

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ โดยมี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง ได้กล่าวต้อนรับ และ นายคมกฤช สิงห์โตทอง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์

 

ซึ่งสืบเนื่องมาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศไทยติดต่อกัน ปีนี้เป็นปีที่ 12 ในส่วนของจังหวัดชลบุรี มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดชลบุรี จำนวน 145 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท หลังจากนั้น นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้เบิกตัวผู้เข้ารับประทานทุน เข้ารับหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้อ่านพระดำรัส ความว่า ข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลาน ที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตนเองได้

 

การพัฒนาบุตรหลาน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพ และช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านมีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี และ นายสมพงษ์ จิตรสม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้มอบทุนสมทบสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการ จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  12 จังหวัดชลบุรี ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ให้กับสถานศึกษาแห่งนี้ จำนวน 8 รายด้วย

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200918133427431

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *