สถ.แจงด่วน! 76 จังหวัด สรุปยอดจ่อโอน เบี้ยคนชรา 6.9 ล้านราย/พิการ 1.8 ล้านราย คาด 22 ก.ย. รวม 6.3 พันล้านบาท

 

สถ.แจงด่วน! ผู้ว่าฯ 76 จังหวัด สรุปยอดโอนเงิน 6.34 พันล้านบาท เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการทั่วประเทศ รอบเดือนกันยายน (รอบสี่) เฉพาะ “ผู้สูงอายุ” จ่อโอน 6.94 ล้านราย 7,766 อปท. วงเงิน 4.86 พันล้านบาท ส่วน “เบี้ยยังชีพความพิการ” จ่อโอน 1.8 ล้านราย 7,770 อปท. วงเงินรวม 1.48 พันล้านบาท คาดเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ก.ย. 63 นี้

 

เมื่อวันที่ (13 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า จากกรณีที่เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 63 กรมบัญชีกลางได้ประกาศเลื่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน ก.ย. 63 ตามกำหนดเดิมภายในวันที่ 10 ก.ย.ออกไปก่อน เนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ภายในกำหนด เนื่องจากติดขัดขั้นตอนเรื่องการจัดสรรงบประมาณไป-กลับระหว่างกรมบัญชีกลาง (บช.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จนเกิดกระแสข่าวว่างบประมาณไม่เพียงพอ หรือรัฐบาลถังแตก

 

ขณะที่ สถ.เตรียมโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ และคนพิการแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ก.ย. 63 นี้

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา สถ.แจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด สรุปรายละเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563)

 

“โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,949,343 ราย 7,766 อปท. วงเงินรวม 4,866,832,800 บาท และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 1,850,944 ราย 7,770 อปท. วงเงินรวม 1,480,755,200 บาท โดยคาดว่าเตรียมโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนอื่นมาเป็นงบอุดหนุน ทั้ง 2 โครงการวงเงินรวม 6,347,588,000 บาท”

 

ประกอบด้วย จ.กระบี่ เบี้ยผู้สูงอายุ 40,437 ราย ใน 61 อปท. วงเงิน 28,322,000 บาท เบี้ยคนพิการ 9,418 ราย ใน 61 อปท. วงเงิน 7,534,400 บาท จ.กาญจนบุรี ผู้สูงอายุ 91,400 ราย 121 อปท. วงเงิน 64,015,500 บาท เบี้ยคนพิการ 20,096 ราย ใน 121 อปท. วงเงิน 16,076,800 บาท จ.กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุ 109,039 ราย 150 อปท. วงเงิน 76,371,600 บาท คนพิการ 35,679 ราย 149 อปท. วงเงิน 28,543,200 บาท จ.กำแพงเพชร ผู้สูงอายุ 91,889 ราย 89 อปท. วงเงิน 64,346,200 บาท คนพิการ 28,878 ราย 89 อปท. วงเงิน 23,102,400 บาท จ.ขอนแก่น ผู้สูงอายุ 211,267 ราย 223 อปท. วงเงิน 147,953,600 บาท คนพิการ 60,198 ราย 224 อปท. วงเงิน 48,158,400 บาท

 

จ.จันทบุรี ผู้สูงอายุ 68,827 ราย 81 อปท. วงเงิน 48,204,500 บาท คนพิการ 14,097 ราย 81 อปท. วงเงิน 11,277,600 บาท จ.ฉะเชิงเทรา ผู้สูงอายุ 84,080 ราย 108 อปท. วงเงิน 58,887,800 บาท คนพิการ 21,332 ราย 108 อปท. วงเงิน 17,065,600 บาท จ.ชลบุรี ผู้สูงอายุ 122,630 ราย 96 อปท. วงเงิน 85,869,200 บาท คนพิการ 23,117 ราย 97 อปท. วงเงิน 18,493,600 บาท จ.ชัยนาท ผู้สูงอายุ 51,878 ราย 59 อปท. 36,330,600 บาท คนพิการ 13,125 ราย 59 อปท. วงเงิน 10,500,000 บาท จ.ชัยภูมิ ผู้สูงอายุ 143,898 ราย 142 อปท. วงเงิน 100,766,700 บาท คนพิการ 58,236 ราย 142 อปท. วงเงิน 46,588,800 บาท

 

จ.ชุมพร ผู้สูงอายุ 62,576 ราย 78 อปท. วงเงิน 43,826,900 บาท คนพิการ 11,128 ราย 78 อปท. วงเงิน 8,902,400 บาท จ.เชียงราย ผู้สูงอายุ 164,755 ราย 143 อปท. วงเงิน 115,369,700 บาท คนพิการ 38,843 ราย 143 อปท. วงเงิน 31,074,400 บาท จ.เชียงใหม่ ผู้สูงอายุ 224,099 ราย 210 อท. วงเงิน 156,928,200 บาท คนพิการ 49,366 ราย 210 อปท. วงเงิน 39,492,800 บาท จ.ตรัง ผู้สูงอายุ 74,586 ราย 99 อปท. 52,240,000 บาท คนพิการ 18,337 ราย 99 อปท. วงเงิน 14,669,600 บาท จ.ตราด ผู้สูงอายุ 27,682 ราย 43 อปท. วงเงิน 19,391,400 บาท คนพิการ 4,300 ราย 42 อปท. วงเงิน 3,440,000 บาท

 

จ.ตาก ผู้สูงอายุ 52,640 ราย 68 อปท. วงเงิน 36,866,700 บาท คนพิการ 16,893 ราย 68 อปท. วงเงิน 13,514,400 บาท จ.นครนายก ผู้สูงอายุ 32,702 ราย 45 อปท. วงเงิน 22,905,700 บาท คนพิการ 8,993 ราย 45 อปท. วงเงิน 7,194,400 บาท จ.นครปฐม ผู้สูงอายุ 107,701 ราย 115 อปท. วงเงิน 75,425,900 บาท คนพิการ 19,966 ราย 116 อปท. วงเงิน 15,972,800 บาท จ.นครพนม ผู้สูงอายุ 70,798 ราย 102 อปท. วงเงิน 49,587,400 บาท คนพิการ 22,135 ราย 103 อปท. วงเงิน 17,708,000 บาท จ.นครราชสีมา ผู้สูงอายุ 322,789 ราย 333 อปท. วงเงิน 226,046,500 บาท คนพิการ 84,231 ราย 333 อปท. วงเงิน 67,384,800 บาท

 

จ.นครศรีธรรมราช ผู้สูงอายุ 187,302 ราย 184 อปท. วงเงิน 131,164,300 บาท คนพิการ 49,555 ราย 184 อปท. วงเงิน 39,644,000 บาท จ.นครสวรรค์ ผู้สูงอายุ 146,951 ราย 142 อปท. วงเงิน 102,905,100 บาท คนพิการ 31,384 ราย 142 อปท. วงเงิน 25,107,200 บาท จ.นนทบุรี ผู้สูงอายุ 128,472 ราย 45 อปท. วงเงิน 89,943,800 บาท คนพิการ 20,334 ราย 45 อปท. วงเงิน 16,267,200 บาท จ.นราธิวาส ผู้สูงอายุ 55,553 ราย 88 อปท. วงเงิน 38,916,500 บาท คนพิการ 21,169 ราย 88 อปท. วงเงิน 16,935,200 บาท จ.น่าน ผู้สูงอายุ 69,882 ราย 99 อปท. วงเงิน 48,945,400 บาท คนพิการ 22,027 ราย 99 อปท วงเงิน 17,621,600 บาท

 

จ.บึงกาฬ ผู้สูงอายุ 41,644 ราย 59 อปท. วงเงิน 29,167,800 บาท คนพิการ 11,677 ราย 59 อปท. วงเงิน 9,341,600 บาท จ.บุรีรัมย์ ผู้สูงอายุ 181,506 ราย 208 อปท. วงเงิน 127,116,600 บาท คนพิการ 66,531 ราย 208 อปท. วงเงิน53,224,800 บาท จ.ปทุมธานี ผู้สูงอายุ 106,430 ราย 64 อปท. วงเงิน 74,519,800 บาท คนพิการ 20,717 ราย 64 อปท. วงเงิน 16,573,600 บาท จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สูงอายุ 58,170 ราย 60 อปท. วงเงิน 40,737,600 บาท คนพิการ 12,634 ราย 60 อปท. วงเงิน 10,107,200 บาท จ.ปราจีนบุรี ผู้สูงอายุ 56,021 ราย 69 อปท. วงเงิน 39,238,500 บาท คนพิการ 11,838 ราย 69 อปท. วงเงิน 9,470,400 บาท

 

จ.ปัตตานี ผู้สุงอายุ 51,134 ราย 112 อปท. วงเงิน 35,827,200 บาท คนพิการ 17,894 ราย 113 อปท. วงเงิน 14,315,200 บาท จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สูงอายุ 99,026 ราย 157 อปท. วงเงิน 69,363,400 บาท คนพิการ 21,509 ราย 157 อปท. วงเงิน 17,207,200 บาท จ.พะเยา ผู้สูงอายุ 74,913 ราย 71 อปท. วงเงิน 52,460,000 บาท คนพิการ 22,170 ราย 71 อปท. วงเงิน 17,736,000 บาท จ.พังงา 32,478 ราย 51 อปท. วงเงิน 22,748,000 บาท คนพิการ 7,888 ราย 51 อปท. วงเงิน 6,310,400 บาท จ.พัทลุง ผู้สูงอายุ 70,890 ราย 73 อปท. วงเงิน 49,645,500 บาท คนพิการ 18,195 ราย 73 อปท. วงเงิน 14,556,000 บาท

 

จ.พิจิตร ผู้สูงอายุ 78,634 ราย 101 อปท. วงเงิน 55,074,200 บาท คนพิการ 21,446 ราย 101 อปท. วงเงิน 17,156,800 บาท จ.พิษณุโลก ผู้สูงอายุ 110,317 ราย 102 อปท. วงเงิน 77,250,400 บาท คนพิการ 28,519 ราย 102 อปท. วงเงิน 22,815,200 บาท จ.เพชรบุรี ผู้สูงอายุ 63,414 ราย 84 อปท. วงเงิน 44,417,400 บาท คนพิการ 10,590 ราย 84 อปท. วงเงิน 8,472,000 บาท จ.เพชรบูรณ์ ผู้สูงอายุ 125,439 ราย 126 อปท. วงเงิน 87,848,500 บาท คนพิการ 31,210 ราย 126 อปท. วงเงิน 24,968,000 บาท จ.แพร่ ผู้สูงอายุ 72,689 ราย 83 อปท. วงเงิน 50,906,100 บาท คนพิการ 21,766 ราย 83 อปท. วงเงิน 17,412,800 บาท

 

จ.ภูเก็ต ผู้สูงอายุ 31,906 ราย 18 อปท. วงเงิน 22,339,000 บาท คนพิการ 5,994 ราย 18 อปท. วงเงิน 4,795,200 บาท จ.มหาสารคาม ผู้สูงอายุ 114,062 ราย 142 อท. วงเงิน 79,882,700 บาท คนพิการ 27,388 ราย 142 อปท. วงเงิน 21,910,400 บาท จ.มุกดาหาร ผู้สูงอายุ 36,114 ราย 54 อปท. วงเงิน 25,296,400 บาท คนพิการ 10,800 อปท. 54 อปท. วงเงิน 8,640,000 บาท จ.แม่ฮ่องสอน ผู้สูงอายุ 21,936 ราย 49 อปท. วงเงิน 15,372,300 บาท คนพิการ 8,359 ราย 49 อปท. วงเงิน 6,687,200 บาท จ.ยโสธร ผู้สูงอายุ 65,164 ราย 87 อปท. วงเงิน 45,639,200 บาท คนพิการ 20,259 ราย 87 อปท. วงเงิน 16,207,200 บาท

 

จ.ยะลา ผู้สูงอายุ 37,497 ราย 63 อปท. วงเงิน 26,269,500 บาท คนพิการ 12,618 ราย 63 อปท. วงเงิน 10,094,400 บาท จ.ร้อยเอ็ ผู้สุงอายุ 159,904 ราย 202 อปท. วงเงิน 111,995,000 บาท คนพิการ 47,957 ราย 202 อปท. วงเงิน 38,365,600 บาท จ.ระนอง ผู้สูงอายุ 18,996 ราย 30 อปท. วงเงิน 13,305,100 บาท คนพิการ 3,604 ราย 30 อปท. วงเงิน 2,883,200 บาท จ.ระยอง ผู้สูงอายุ 67,457 ราย 67 อปท. วงเงิน 47,240,600 บาท คนพิการ 12,596 ราย 67 อปท. วงเงิน 10,076,800 บาท จ.ราชบุรี ผู้สูงอายุ 110,829 ราย 111 อปท. วงเงิน 77,614,300 บาท คนพิการ 23,971 ราย 111 อปท. วงเงิน 19,176,800 บาท

 

จ.ลพบุรี ผู้สูงอายุ 90,666 ราย 125 อปท. วงเงิน 63,503,200 บาท คนพิการ 20,293 ราย 125 อปท. วงเงิน 16,234,400 บาท จ.ลำปาง ผู้สูงอายุ 124,954 ราย 102 อปท. วงเงิน 87,499,200 บาท คนพิการ 32,508 ราย 102 อปท. วงเงิน 26,006,400 บาท จ.ลำพูน ผู้สุงอายุ 67,547 ราย 57 อปท. วงเงิน 47,298,800 บาท คนพิการ 20,913 ราย 57 อปท. วงเงิน 16,730,400 บาท จ.เลย ผู้สูงอายุ 80,354 ราย 100 อปท. วงเงิน 56,278,100 บาท คนพิการ 27,800 ราย 100 อปท. วงเงิน 22,240,000 บาท จ.ศรีสะเกษ ผู้สูงอายุ 170,235 ราย 216 อปท. วงเงิน 119,231,100 บาท คนพิการ 56,009 ราย 216 อปท. วงเงิน 44,807,200 บาท

 

จ.สกลนคร ผู้สูงอายุ 115,188 ราย 140 อปท. วงเงิน 80,670,300 คนพิการ 36,611 ราย 140 อปท. วงเงิน 29,288,800 บาท จ.สงขลา ผู้สูงอายุ 151,919 ราย 140 อปท. วงเงิน 106,390,100 บาท คนพิการ 33,525 ราย 140 อปท. วงเงิน 26,820,000 บาท จ.สตูล ผู้สูงอายุ 29,676 ราย 41 อปท. วงเงิน 20,785,200 บาท คนพิการ 8,681 ราย 41 อปท. วงเงิน6,944,800 บาท จ.สมุทรปราการ ผู้สูงอายุ 91,420 ราย 48 อปท. วงเงิน 64,005,600 บาท คนพิการ 25,377 ราย 48 อปท วงเงิน 20,301,600 บาท จ.สมุทรสงคราม ผู้สูงอายุ 30,423 ราย 35 อปท วงเงิน 21,305,700 บาท คนพิการ 5,917 ราย 35 อปท. วงเงิน 4,733,600 บาท

 

จ.สมุทรสาคร ผู้สูงอายุ 61,559 ราย 37 อปท. วงเงิน 43,100,700 บาท คนพิการ 12,025 ราย 37 อปท. วงเงิน 9,620,000 บาท จ.สระแก้ว ผู้สุงอายุ 57,141 ราย 65 อปท. วงเงิน 40,018,500 บาท คนพิการ 18,040 ราย 65 อปท. วงเงิน14,432,000 บาท จ.สระบุรี ผู้สูงอายุ 71,784 ราย 108 อปท. วงเงิน 50,280,100 บาท คนพิการ 19,585 ราย 108 ราย วงเงิน 15,668,000 บาท จ.สิงห์บุรี ผู้สูงอายุ 32,914 ราย 41 อปท. วงเงิน 23,051,100 บาท คนพิการ 6,855 ราย 41 อปท. วงเงิน 5,484,000 บาท จ.สุโขทัย ผู้สูงอายุ 88,858 ราย 90 อปท. วงเงิน 62,226,400 บาท คนพิการ 25,094 ราย 90 อปท. วงเงิน 20,075,200 บาท

 

จ.สุพรรณบุรี ผู้สูงอายุ 121,376 ราย 126 อปท. วงเงิน 84,997,700 บาท คนพิการ 22,504 ราย 126 อปท. วงเงิน 18,003,200 บาท จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สูงอายุ 110,997 ราย 137 ราย วงเงิน 77,737,200 บาท คนพิการ 20,454 ราย 137 อปท. วงเงิน 16,363,200 บาท จ.สุรินทร์ ผู้สูงอายุ 159,561 ราย 171 อปท. วงเงิน 111,744,800 บาท คนพิการ 62,805 ราย 172 อปท. วงเงิน 50,244,000 บาท จ.หนองคาย ผู้สูงอายุ 50,841 ราย 67 อปท. วงเงิน 35,608,000 บาท คนพิการ 14,475 ราย 67 อปท. วงเงิน 11,580,000 บาท จ.หนองบัวลำภู ผู้สูงอายุ 55,027 ราย 67 อปท. วงเงิน 38,537,400 บาท คนพิการ 19,312 ราย 67 อปท. วงเงิน 15,449,600 บาท

 

จ.อ่างทอง ผู้สูงอายุ 41,342 ราย 64 อปท. วงเงิน 28,959,600 บาท คนพิการ 8,528 ราย 64 อปท. วงเงิน 6,822,400 บาท จ.อำนาจเจริญ ผู้สุงอายุ 43,990 ราย 63 อปท. วงเงิน 30,808,100 บาท คนพิการ 14,762 ราย 63 อปท. วงเงิน 11,809,600 บาท จ.อุดรธานี ผู้สูงอายุ 156,911 ราย 179 อปท. วงเงิน 109,892,600 บาท คนพิการ 42,622 ราย 180 อปท. วงเงิน 34,097,600 บาท จ.อุตรดิตถ์ ผู้สูงอายุ 68,025 ราย 79 อปท. วงเงิน 47,641,700 บาท คนพิการ 19,645 อปท. 78 อปท. วงเงิน 15,716,000 บาท จ.อุทัยธานี ผู้สูงอายุ 47,783 ราย 63 อปท วงเงิน 33,467,200 บาท คนพิการ 10,932 ราย 63 อปท. วงเงิน 8,745,600 บาท และ จ.อุบลราชธานี ผู้สูงอายุ 198,449 ราย 238 อปท. วงเงิน 138,988,100 บาท คนพิการ 64,705 ราย 238 อปท. วงเงิน 51,764,000 บาท

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/politics/detail/9630000093693

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *