มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดยโสธร

 

วานนี้ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี โดยมีผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดยโสธรนำบุตรหลานมารับทุนการศึกษา จำนวน 105 ราย ซึ่งทุกคนต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีต่อเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มารับทุนในครั้งนี้

 

นายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยได้เสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตร – หลาน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในส่วนของจังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2563 มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มได้ประทานทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 105 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 525,000 บาท

 

นางนันทรัตน์ แซ่ตั้ง  ตัวแทนผู้ปกครองเด็กที่มารับทุน กล่าวว่า ในนามผู้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำจังหวัดยโสธร ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้พิการด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่าซึ่งทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า สำนึกในพระกรุณาธิคุณ และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

 

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวแสดงความดีใจกับผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มและขอให้ทุนที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระในระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และขอให้กำลังใจทุกท่านมีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200911162056627

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *