สำนักงาน ก.พ.ร. นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียมและขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น

logomain

 

ที่โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร และกลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ต้อนรับ นายวิชิต แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะสื่อมวลชนในการศึกษาดูงาน นวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียมและขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการ โดยกลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่โรงพยาบาลสิรินธร

 

นายวิชิต แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบราชการไทยและรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารราชการ

 

โดยคณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งปกติมีราคาแพง ยากแก่การผลิต ในประเทศสถานพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อมาสำรองได้ ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ จนเกิดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต จึงเป็นที่มาของกลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สร้างมือเทียมให้ผู้พิการใช้แทนมือจริง ในชีวิตประจำวันได้ ผลิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้เส้นใยพลาสติกมาเป็นวัสดุในการผลิต มีน้ำหนักเบา ซ่อมแซมเองได้ง่าย มีราคาถูกลงถึง 70 เท่า โดยไม่จำกัดสิทธิ์การรักษา ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข และยังจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีพิมพ์อีกด้วย นับเป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ลดความเหลื่อมล้ำใช้ชีวิตได้สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไปได้มากขึ้น เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนได้ดีมากขึ้นและประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200911142717569

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *