จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กำหนดจัดทำแขน-ขาเทียม ให้ผู้พิการแขน-ขาขาด จำนวน 144 ราย ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561

วันนี้ (12 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีนายแพทย์ ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม

นายแพทย์ ไพศาล เกื้ออรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายในการทำแขนขาเทียมให้ผู้พิการแขน-ขาขาดรายใหม่หรือซ่อมแซมแขน-ขาเทียมผู้พิการรายเดิมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 144 คน

ซึ่งได้มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2561 อ.ถ้ำพรรณรา 12 คน อ.ขนอม 6 คน อ.ชะอวด 9 คน อ.ฉวาง 3 คน อ.สิชล 3 คน อ.ท่าศาลา 21 คน และ อ.นบพิตำ 12 คน วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้แก่ อ.ทุ่งใหญ่ 10 คน อ.พิปูน 5 คน อ.ทุ่งสง 9 คน อ.นาบอน 10 คน อ.เชียรใหญ่ 2 คน อ.ลานสกา 3 คน อ.พรหมคีรี 10 คน อ.ปากพนัง 9 คน อ.จุฬาภรณ์ 7 คน อ.เฉลิมพระเกียรติ 6 คน อ.ช้างกลาง 2 คน

ดังนั้นจึงขอให้ผู้พิการที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้วขอให้ประสานกับ รพ.สต.ในพื้นที่เพื่อเดินทางไปทำหรือซ่อมแซมแขน-ขาเทียมตามวันและเวลาที่กำหนด และไปทดลอง/ฝึกการใช้แขน-ขาเทียมในวันและเวลาที่กำหนดด้วยคือวันที่ 21-22 มีนาคม 2561

นอกจากนี้วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการคัดกรองและประเมินความพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช และวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.กำหนดจัดพิธีมอบแขน-ขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆ์ศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคนพิการทั้งหมด จำนวน 42,570 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของประชากรในจังหวัด โดยมีคนพิการด้านการเคลื่อนไหวจำนวน 20,531 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ของคนพิการทั้งหมดในจังหวัด และเป็นคนพิการขาขาด จำนวน 720 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของคนพิการความเคลื่อนไหวทั้งหมดในจังหวัด

อย่างไรก็ตามในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถจัดทำแขน-ขาเทียม หรือซ่อมแซมแขน-ขาเทียมให้คนพิการได้เพียง 144 คนเท่านั้นจากคนพิการขาขาด 720 คน เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา แต่อย่างไรก็ตามคนพิการสามารถไปรับบริการทำแขน-ขาเทียม ได้ที่หน่วยบริการ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลหัวไทร และโรงพยาบาลสิชล

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ถือเป็นความโชคดีของคนพิการแขน-ขาขาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะสามารถได้รับบริการจัดทำแขน-ขาเทียมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงแม้ว่าจะได้รับบริการเพียง 144 คนก็ตาม ซึ่งทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กำหนดแผนออกให้บริการทำแขน-ขาเทียมในพื้นที่ 3 จังหวัดเท่านั้น คือ เชียงราย ลพบุรี และนครศรีธรรมราช ส่วนคนพิการแขน-ขาขาดที่เหลือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้วางแผนเพื่อช่วยเหลือต่อไปเพื่อให้คนพิการแขน-ขาขาด สามารถเข้าถึงการให้บริการแขน-ขาทียม สามารถดำเนินชีวิตประจำวันและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้เยี่ยงคนปกติ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ต่อไป

ขอบคุณ… https://goo.gl/M66YC9

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *