จังหวัดสตูล จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการออก “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอทุ่งหว้า

 

เมื่อวันที่ (2 ก.ย. 63) ที่โรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอทุ่งหว้า ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนถิ่น และหัวส่วนราชการจังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดฯ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล สมาชิกเหล่ากาจังหวัดสตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจ จำนวนกว่า 50 ถุง แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย

 

โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการประชาชน ถือเป็นโครงการที่สำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นการให้บริการด้านสาธารณสุข สู่พี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การทำทันตกรรม ดูแลช่องปาก ที่ถูกต้องช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นการนำบริการจากทุกส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล รวมทั้งพบปะเพื่อรับทราบปัญหาทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับตำบลนาทอน มีเนื้อที่โดยประมาณ 31,091.56 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 7,401 คน แยกเป็น ชาย 3,699 คน หญิง 3,702 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,297 ครัวเรือน ประชาชนประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา และประมง ซึ่งในปัจจุบันนี้ตำบลนาทอนได้มีการบูรณาการ ร่วมกันในพื้นที่ โดยมีการเกื้อหนุนและส่งเสริมจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและ เอกชน ดังวิสัยทัศน์ของตำบลนาทอนที่กล่าวไว้ว่า “คนสุขภาพดี อยู่อย่างพอเพียง ร้องเรียงวิถีชุมชน สังคมสวัสดิการ ตำบลจัดการตนเอง องค์กรการเรียนรู้”

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200902163008578

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *