คณะทำงานฯปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานภายใต้กระบวนการของสภาสันติสุขตำบลบาเจาะ

 

สภาสันติสุขตำบลบาเจาะ เผย การดำเนินงานตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน มีการดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน เชื่อเม็ดเงินที่กระจายลงพื้นที่สามารถหนุนการมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้

 

เมื่อวันที่ (2 ก.ย. 63) คณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานโครงการตามแผนบูรณาการฯ ประจำปี พ.ศ.2563 คณะที่ 3 ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและด้านการสร้างความเข้าใจ ภายใต้การดำเนินงานของกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง (กสม.) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาตำบลเป้าหมาย ซึ่งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยสภาสันติสุขตำบลบาเจาะ ภายใต้งบประมาณสนับสนุน 1,000,000 บาท ประกอบด้วย

 

โครงการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ Face Shield ถุงมือการแพทย์ เครื่องวัดไข้ มอบให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และได้ดำเนินโครงการโรงครัวเคลื่อนที่ มอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กกำพร้า ผู้ป่วยติดเตียง เป็นระยะ 7 วัน รวมงบประมาณ 400,000 บาท และมีการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาตำบลตามประเด็นพัฒนา ซึ่งสภาสันติสุขตำบลบาเจาะ มีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาในเรื่องของตำบลมีอาชีพ มีรายได้ โดยจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลบาเจาะ งบประมาณ 400,000 บาท กระจายไปในกลุ่มสตรี 10 กลุ่ม ใน 9 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม ต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มสตรี และได้เตรียมดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวให้กับเกษตรในพื้นที่ตำบลบาเจาะ ภายใต้งบประมาณ 200,000 บาท โดยคณะได้ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนงานของสภาสันติสุขตำบลบาเจาะ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 

จากการลงพื้นที่คณะทำงานฯ พบว่าการดำเนินงานภายใต้กระบวนการของสภาสันติสุขตำบล มีการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอน มีการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตรงตามความต้องการของประชาชน โดยมีว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ และเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงาน โดยสภาสันติสุขตำบลบาเจาะ มั่นใจว่าเม็ดเงินที่กระจายลงพื้นที่ตำบลบาเจาะ ตามแผนการพัฒนานั้นจะส่งผลที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นในครั้งนี้

 

ด้าน นายอับดุลฮาลิม ลามะทา ประธานคณะกรรมการสภาสันติสุขตำบลบาเจาะ กล่าวว่า การได้รับงบประมาณสนับสนุน โดยให้สภาสันติสุขตำบลบาเจาะ ดำเนินการเป็นเรื่องที่ดี เพราะสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับล้วนเป็นความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น งบประมาณที่ได้รับในปีนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แล้ว อีกส่วนยังสามารถมาต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่หลายกลุ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้รายได้ลดลง ค้าขายไม่ได้ สมาชิกในกลุ่มเริ่มหายไปเพราะขาดรายได้ และเมื่อทุกกลุ่มมีงบประมาณสนับสนุนก็สามารถนำไปต่อยอดได้

 

อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ ครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งกลุ่มสตรีที่ทำไข่เค็ม ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และทำลูกหยีกวน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ซึ่งแต่ละกลุ่มมีสมาชิกกว่า 10 คน โดยได้เข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว และช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดระบาดนั้นการดำเนินงานของกลุ่มหยุดชะงักรายได้ก็ลดลงไปด้วย แต่ทันทีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนทำให้มีต้นทุนในการต่อยอด และเชื่อว่าจะสามารถมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย

 

 

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200902195628670

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *