จัดอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พิการ รุ่น 2

สมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก จัดอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พิการ รุ่น 2

ที่ ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดน่าน ว่าที่ร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกงานตามมาตรา 35 หลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวศิริลักษณ์ ธุรกิจเสรี นายกสมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดน่าน มอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์กับสมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดน่าน

โครงการฝึกอบรมผู้พิการ “หลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้า” ทำให้คนพิการได้มีโอกาสได้เข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน อีกทั้งทำให้ผู้พิการสามารถมีงานทำ มีเงินเดือน สามารถดูแลตนเอง และเลี้ยงครอบครัวได้ สำหรับโครงการฝึกอบรม รุ่น 2 ครั้งนี้ มีผู้พิการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คน ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 609 ชั่วโมง เมื่อจบหลักสูตร จะได้รับมอบใบประกาศ พร้อมจักรเย็บผ้า และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับประกอบอาชีพ ในระหว่างรับการอบรมจะมีอาหารให้ 3 มื้อ พร้อมเบี้ยเลี้ยงคนละ 300 บาท จะมีครูฝึกสอน 5 คน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) ในการสนับสนุนงบประมาณ

นางสาวสุภาพร แยบคาย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า ในนามของอผู้ให้การสนับสนุนการจัดอบรมในครั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้เล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอาชีพคนพิการ จึงได้ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกงานตามมาตรา 35 หลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง โดยจัดที่สมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดน่าน เป็นรุ่น 2 จำนวน 70 คน ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ประสบผลสำเร็จในการฝึกอบรมมาโดยตลอด และสามารถไปเปิดกิจการของตัวเอง โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจที่บ้านของตัวเอง นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนเอง และนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ขอบคุณ… http://www.komchadluek.net/news/regional/316025

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *