เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตรัง – “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ศูนย์การศึกษาพิเศษตรัง เขต 4 จัดโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนรวมชั้น ป.6 เพื่อจะให้เขาเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนภาคปกติได้อย่างมีความสุข เน้นย้ำสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเรียน มีความเสมอภาคทัดเทียมกัน

วันนี้ (6 มี.ค.) ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักการบริหารงานศึกษาพิเศษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการเปลี่ยนผ่านของนักเรียนเรียนรวม ชั้น ป.6 และบรรยายพิเศษ “ทิศทางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่ 21” โดยมี นายสุพล บุญธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง กล่าวต้อนรับ และได้บอกถึงแนวนโยบายและทิศทางการจัดการเรียนรวมของ สพฐ. รวมถึงการส่งต่อ เปลี่ยนผ่านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีผู้ร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา และผู้ปกครองเด็กพิการกว่า 242 ราย

นายสุพล กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการ “โครงการเปลี่ยนผ่านของนักเรียนเรียนรวม ชั้น ป.6” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึกและส่งเสริม การบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนรวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งเสริมการจัดทำแผนการส่งต่อหรือเปลี่ยนผ่านและการสร้างอาชีพสำหรับนักเรียนเรียนรวมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ทางศูนย์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขณะที่ ดร.สุดา กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนร่วมชั้นชั้น ป.6 เน้นย้ำเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเรียน มีความเสมอภาคทัดเทียมกันทุกคน วันนี้เป็นการอบรมเตรียมความรู้ของครู บุคลากร และผู้ปกครองเด็ก ก่อนที่จะออกจากศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ในระดับชั้น ป.6 เพื่อไปสู่อีกที่หนึ่งในระดับ ม.1 ว่าทะเบียนประวัติของเด็กคนไหนเป็นอย่างไร เราควรพัฒนาด้านไหน เพื่อจะให้เขาเรียนรวมกับภาคภาคปกติได้อย่างมีความสุข

ในส่วนของอุปสรรคปัญหาทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล สพฐ. สำนักการบริหารงานศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และผู้บริหาร คุณครู บุคลากร และผู้ปกครอง ต้องบูรณาการช่วยกันส่งเสริม และเติมเต็มในส่วนที่เขาบกพร่องอยู่ แต่ปัญหาก็จะยังไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราพยายามให้เด็กพิเศษทุกคนได้เรียน

ทางศูนย์ฯ เราเน้นย้ำเรื่องสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเรียน มีความเสมอภาคทัดเทียมกัน ไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหน ทางเราพยายามไปตามหาเด็กพิเศษ ผู้ที่ด้อยโอกาส เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง นอนติดเตียงที่บ้าน เราพยายามใช้นโยบายเชิงรุกเข้าไปแนะนำให้ความรู้ และโครงการนี้ขอชื่นชมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง ทันต่อเหตุการณ์เพื่อเป็นช่วงที่กำลังจะเริ่มสอบ ได้หยิบยก และจัดอบรบโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนร่วมชั้น ป.6 เพื่อจะให้เขาเรียนรวมกับเด็กนักเรียนภาคปกติได้ทันท่วงที

“ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร บุคลากรทุกคนต่อความเสียสละ อดทน ทุ่มเทในการทำหน้าที่การจัดแผนการสอน การสอนเสริม การจัดสภาพแวดล้อม และการดูแลเรื่องความปลอดภัย และขอฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง อยากจะขอความร่วมมืออย่าคิดว่าลูกเราผิดปกติ มีปัญหา ให้คิดว่าลูกเราปกติเหมือนเด็กทั่วไป เพียงแต่เขาอาจจะช้ากว่าไปนิดหนึ่ง เราเป็นเพื่อนมนุษย์ในสังคมเดียวกัน ประเทศของเรามีประชากรรวม 70 ล้านคน มีคนพิการกว่า 2 ล้านคน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักการบริหารงานศึกษาพิเศษ กล่าว

ขอบคุณ… https://mgronline.com/south/detail/9610000022476

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *