จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดประจำปี 2563

 

ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

 

ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัย พระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ มาเป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

 

การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี 2563 ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแนะนำวิชาชีพ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200825132402156

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *