บอร์ดผู้พิการตั้งงบฯ 2 พันล้าน เคาะช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพปลอดดอกเบี้ย-ไม่ต้องค้ำ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (ภาพจากแฟ้ม)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

บอร์ดผู้พิการแห่งชาติ ตั้งงบฯ 2 พันล้าน เคาะระเบียบใหม่ช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพ รายละไม่เกินหมื่น ปลอดดอก ไม่ต้องคนค้ำ

 

วันนี้ (20 ส.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (19 ส.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเน้นในเรื่องการเข้าถึงโอกาสกาสการจ้างงาน เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้ ชีวิตมีความมั่นคง และลดการพึ่งพาผู้อื่น

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้มีมติให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการให้เข้าถึงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งได้มีการจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน 2,000 ล้านบาทไว้แล้ว โดยที่ประชุมเห็นชอบการปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ ร่างระเบียบที่แก้ไข มีสาระสำคัญคือ

 

1) ให้การกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน

2) วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกินรายละหนึ่งหมื่นบาท กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นสองปี นับแต่วันลงนามในสัญญากู้

3) ไม่มีดอกเบี้ย และอาจให้เริ่มชำระหนี้คืนเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ยืม และ

4) เพิ่มช่องทางในการยื่นคำขอก็ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

 

“รองนายกฯ จุรินทร์ ได้สั่งการให้กองทุนฯ เร่งดำเนินการออกประกาศใหม่ภายใน 30 วัน และวางระบบการทำงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้กระชับรวดเร็ว เพื่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการจะได้เสร็จสิ้นในหนึ่งเดือนนับแต่วันยื่นขอกู้ เพราะเข้าใจถึงหัวอกผู้พิการในช่วงของความยากลำบากนี้” รองโฆษกฯ กล่าว

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/politics/detail/9630000085330

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *