จ.สระแก้ว จัดพิธีมอบคูปองการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2563

 

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบคูปองการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการ/ นักเรียนพิการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ/ เพื่อจัดระบบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลงถึงเด็กพิการ/นักเรียนพิการ ตามระบบคูปองการศึกษาและระบบของ EP อย่างถูกต้องรวดเร็ว

 

นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้คนพิการได้สิทธิทางการศึกษา ในรูปแบบคูปองการศึกษา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เป็นจำนวนเงิน 2,645,380 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 1,328 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ในรูปแบบคูปองการศึกษา รายละไม่เกิน 2,000 บาท

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับคูปองการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน และตัวแทนนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว และครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน 200 คน

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200818140010009

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *