อบต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เร่งสร้างบุคลากรช่วยเหลือสังคมด้านสุขภาพ เน้นกิจกรรมหัตถเวชเพื่อผู้สูงวัย ไม่ป่วย ไม่พิการ

 

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นประธานเปิดและร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ การนวดแผนไทย/การปลูกสมุนไพร กิจกรรมหัตถเวชเพื่อผู้สูงวัย ไม่ป่วย ไม่พิการ ประจำปี 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย มี พลตรี ดร.ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์ ร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน สตรี อสม. อสส. ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน

 

นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ การนวดแผนไทย/การปลูกสมุนไพร ประจำปี 2563 จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงวัย แม่บ้าน สตรี อสม. อสส. ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยวิชาการแพทย์แผนไทย ดัดตนโยคะและหัตถเวชสำหรับผู้สูงวัย สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ เป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชน ส่งเสริมทักษะชีวิต ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและสังคม สืบสานการรักษาโรคตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย ที่มีมานานกว่า 2,600 ปีแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นบุคลากรสำคัญในการช่วยเหลือสังคมในภาพรวม สามารถเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในชุมชนได้เป็นอย่างดี ด้วยการดูแลสุขภาพองค์รวม คือมิติทางกาย มิติทางจิตใจ มิติทางวิญญาณและมิติทางสังคม

 

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสภาครูแพทย์แผนไทย ชมรมพัฒนาสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย ชมรมเพื่อความเสมอภาค และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะเป็นองค์กรช่วยการประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาความรู้ต่อยอดเป็นวิชาชีพเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งในพื้นที่และการเรียนทางสื่อออนไลน์ ทำให้เกิดความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200818213335267

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *