ระดมความคิด ประเมินผลทศวรรษคนพิการอาเซียน เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาคนพิการทศวรรษหน้า

ระดมความคิด ประเมินผลทศวรรษคนพิการอาเซียน เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาคนพิการทศวรรษหน้า

 

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การประเมินผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 และการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดย พก. ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และศึกษาผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการเสนอแนวทางในการจัดทำแผนทศวรรษคนพิการอาเซียนในระยะต่อไป

 

โดยประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของการกำหนดให้มีกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอาเซียนเพื่อประกันว่าประเด็นด้านคนพิการจะได้รับความสำคัญและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนากระแสหลัก และด้วยทศวรรษคนพิการอาเซียนจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2563

 

ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอาเซียนในระยะต่อไป จึงจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ และองค์กรเพื่อคนพิการ เกี่ยวกับข้อท้าทายของอาเซียนด้านคนพิการและทิศทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทศวรรษคนพิการอาเซียน องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_4724431

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *