พก. ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวสัมมนา “การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23”

 

เมื่อวันที่ (7 ส.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสัมมนา เรื่อง “การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2563 โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้แทนคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) องค์กรคนตาบอดทั่วประเทศ และผู้กี่ยวข้องกับคนตาบอด ถึงกฎหมายฐานสิทธิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในการเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของคนตาบอด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ A-B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) : สถานการณ์การแพร่ระบาด และวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม work shop การจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของดีของเด่นจากคนตาบอดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ 2562 หรือสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคนพิการทางการเห็นประจำจังหวัด ผู้นำเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *