พก. จัด “อบรมอาชีวบำบัดฯ หลักสูตร เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม” ต่อยอดอาชีพคนพิการแบบ New Normal

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดการ “อบรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู่ชีวิตวิถีใหม่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการต่อยอด สร้างอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถประกอบอาชีพวิถีใหม่หลักสูตรวิชาชีพ “การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม” ซึ่งในวันสุดท้านมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง การจัดตู้ปลาสวยงามและเพาะพันธุ์พรรณไม้น้ำ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการจาก 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน โดยอธิบดี พก. มอบหมาย นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานปิดโครงการอบรมฯ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *