จ.หนองคาย จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

logomain

 

ที่บริเวณโรงเรียนบ้านต้อน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยมีนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ครู นักเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ เพื่อมาให้บริการกับประชาชนตามภารกิจงานที่รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้านต่าง ๆ เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนในพื้นที่

 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบเงินและสิ่งของให้ราษฎร พร้อมพบปะประชาชน และมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองคาย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบจักรยานเด็กผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 10 ราย ๆ ละ 1,000 มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 ราย ๆ ละ 2,000 บาท และมอบยาและเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิ พอสว. จำนวน 12 ชุด เครื่องอุปโภคริโภค จำนวน 50 ชุด จากนั้นผู้ว่าฯได้ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและประชาชนตามจุดให้บริการต่างๆโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี และพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้บริการในครั้งนี้จำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200805145155193

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *