สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

วานนี้ (5 ส.ค. 63) นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด ในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563 เนื่องจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการคัดเลือกคนพิการทั้ง 7 ประเภท (พิการทางการเห็น พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ และพิการทางออทิสติก) เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นคนพิการตัวอย่างในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 และเพื่อแสดงถึงการยอมรับของสังคมไทยต่อคนพิการ การมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมคนปกติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563 (คนพิการเสนอชื่อตนเองได้โดยให้มีองค์กรคนพิการ  หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ   หน่วยงานทั่วไปเกี่ยวข้องกับคนพิการ  ผู้ที่น่าเชื่อถือในชุมชน เป็นผู้รับรอง) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ภาพถ่ายหน้าตรง จำนวน 14 ชุด ต่อคนพิการ 1 คน และส่งมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ภายในวันที่ 17 สิงหาคม นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ รต. อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 080-0947652 หรือ 0-3951-1588

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200805160231222

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *